Member login

Username
Password

» Lost your Password?HEALTH: Feit of fabel (wetenschappelijk weergegeven)

Wetenschappelijk onderzoek is onderzoek dat naar hedendaagse maatstaven voldoet aan de criteria van wetenschap. Op voorstel van de fameuze filosoof Popper wordt niet gevraagd naar juistheid, alleen naar controleerbaarheid. Hij sprak van “verifiëren of falsificeren”. Daarbij gaat het er niet zozeer om of een bepaalde uitspraak daadwerkelijk aan een controle is onderworpen, dan wel of zij zich daar in beginsel toe leent. (Bron: wikipedia, 30 april 2019)

Evidence-based medicine is het expliciet, oordeelkundig en consciëntieus gebruikmaken van het beste beschikbare bewijs bij het maken van een keuze voor de behandeling van een patiënt. Dit alles gegeven de stand van de wetenschap van dat moment.

Bron: wikipedia, 30 april 2019

  1. achtergrond informatie en opiniestukken. Deze stukken bevatten algemene informatie of de mening van een expert over zijn vakgebied. Deze soorten artikelen bevatten geen wetenschappelijk bewijs.
  2. casusbeschrijvingen. Beschrijft verloop en behandeling van 1 tot enkele patiënten. case series. Patiënten met dezelfde uitkomst en zelfde blootstelling aan risico. patiënt-controle onderzoek vergelijken wat het verschil van de risicofactor is van 2 groepen patiënten met beiden een andere uitkomst.
  3. cohort studies Een groep mensen die geselecteerd wordt die vaak de risicofactor of de blootstelling eraan al hebben. De studie blijft langdurig volgen, tot de uitkomst bereikt is. Cohort studies kunnen vooruit kijken of terug kijken. Bij de eerste wordt er nu een cohort bepaald en worden deze gevolgd in de toekomst, bij de tweede wordt er nu op basis van blootstelling aan een risicofactor een cohort bepaald en wordt uitkomst bepaald aan de hand van eerder gemeten data.
  4. randomized controlled trials Hier wordt het effect van een interventie of behandeling vergeleken met een controle groep. Willekeurig worden hier mensen in vergelijk proeven geplaatst en om manipulatie te voorkomen zoveel mogelijk geblinddoekt getest door wetenschapper en deelnemer om beïnvloeding te voorkomen. De kwaliteit wordt bekeken met de PEDro schaal
  5. critically appraised individual articles Korte beschrijving en evaluatie van de hierboven genoemde studie.
  6. critically appraised topics CAT Samenvatting van ALLE beschikbare wetenschappelijke bewijs met betrekking tot een onderzoeksvraag.
  7.  systematische reviews Top van alle onderzoeken, alle potentieel relevante onderzoeken over een bepaald onderwerp worden erbij gezocht en beoordeeld op hun kwaliteit van onderzoeken. Vaak kunnen ze ook een meta- analyse bevatten (meta-analyse is een statistische procedure om de resultaten van verschillende studies over het zelfde onderwerp te combineren)

Wetenschappers controleren elkaar dus bovenin de piramide. Een wetenschapper vind het heel belangrijk dat zijn onderzoek genoemd wordt voor nieuwe bewijzen, maar zal er ook voor zorgen dat hij gevraagd wordt voor nieuw uit te voeren onderzoeken. Dus betaald door …. of omkoping zijn een broodje aap verhaal. Mensen die dat roepen doen zelf meestal aan “cherry picking” (discussietactiek waarbij bewijzen, uitspraken of feiten selectief genoemd worden om een standpunt te verdedigen. Data en gegevens die dit standpunt mogelijk ontkrachten of nuanceren worden daarbij verzwegen) en roepen dan wetenschappelijk onderzocht. Daar is dan meestal ook nog geen woord van gelogen, omdat het vaak een wetenschappelijk onderzoek uit de onderste laag is.

Dus nu weet je hoe de piramide is opgebouwd en ook het verschil in kwaliteit van onderzoeken. Hoe hoger het onderzoek in de piramide hoe meer bewijskracht dat het echt zo is. Maar ja hoe weet je nu of het artikel wat je leest ook echt onderzocht is en op welke manier? Dat blijft lastig, maar daarvoor zijn speciale databanken zodat je zelf het kunt beoordelen.

Nog even een “grappig” feitje: Wist jij dat aspartaam het meest onderzocht wetenschappelijke onderzoek is? En wist je dat stevia (uit mijn hoofd) pas vanaf 2012 wordt onderzocht? Onderzoekers veranderen, dus niet de uitslag, maar er wordt steeds meer onderzoek gedaan en die duren lang dus meestal als er een hype ontstaat gaat het onderzoek van start. Vandaar dat in 2011 stevia pas een E-nummer heeft gekregen, want een E nummer is Europees onderzocht en goedgekeurd voor menselijke consumptie vandaar de E.

Databanken

Bron databank LUMC

Post a Comment

Wishlist Member WooCommerce Plus - Sell Your Membership Products With WooCommerce The Right Way .